วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

วัน วัย
ก่อนหน้าไม่นาน..ขับขานร้องเพลง
ชีวิตบรรเลง.. ดังเสียงดนตรี..
ผ่านวันพ้นวัย.. เติบใหญ่เต็มที่..
สรรพเสียงดนตรี..คล้ายฝันเลือนลาง..


- Posted using BlogPress from my iPad

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น