วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Top Nine Favorite Innovations in ArcGIS 9.4

Top Nine Favorite Innovations in ArcGIS 9.4

August 26, 2009 in Conferences, ESRI, GIS

calkins…from a presentation by John Calkins at the 2009 ESRI International User Conference in San Diego, California, in July of 2009…

9. User Interface. ArcGIS 9.4 presents a new user experience. The upgraded look includes dockable windows that can automatically hide. Also, a new Catalog window is embedded in ArcMap. We expect these and other underlying framework changes will greatly improve your productivity.

8. Attribute Tables. At 9.4, attribute tables are now displayed in a dockable window. You’ll see a new toolbar across the top, giving you easier access to the tools you need. And you can open multiple tables using the tabbed interface at the bottom.

7. Search. A new search capability complements the Add Data dialog. The new search tool allows you to type in search criteria and with subsecond response time locate the data you’re interested in. You can use special keywords like points, lines, polygons, or layer file—to further refine your search.

6. Reporting. ArcGIS 9.4 includes a new reporting capability. A series of predefined templates makes it easier to make nice, formatted reports. Once you’ve created a report, you can now save the report so that you can later re-execute it with a different selected set.

5. Geoprocessing Tools. With ArcGIS 9.4, we’ve enhanced the customization capability so you have access to all the analysis tools. You can drag and drop the Buffer tool or the geoprocessing model onto a toolbar. There’s also a new geoprocessing option that allows you to enable background processing.

4. Layers Tab. The new Layers tab is like a smart legend that will only show you the symbology in the legend for the features that are in your current, visible map. It’s is a nice innovation to complement the traditional table of contents.

3. Symbol Search. To change symbols, you no longer have to browse through 20,000 different symbols looking for the right one, but you can simply do a search. It is far more efficient to search for symbols than browsing through more than the multitude of symbols that are included with ArcGIS.

2. Temporal Mapping. ArcGIS 9.4 is becoming time aware, making it easier to make temporal maps with ArcGIS. There’s a new Time tab in layer properties, as well as a new system clock that allows you to set the date and time.

1. Fast Basemaps. Prior to 9.4, when ArcMap updates the display, it redraws each layer sequentially. A new basemap layer in 9.4 enables continuous redraw.

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

123456789

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2009ชั่วโมงที่12 / นาทีที่ 34 / วินาทีที่ 56

เวลาและวันที่ เมื่อเรียงกันแล้ว12:34:56 07/08/09


1 2 3 4 5 6 7 8 9


ช่วงเวลานี้จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตคุณ
และตราบเท่าชั่วกาลปาวสาน

fom forward mail

The Longest Way 1.0 - one year walk/beard grow time lapse

So cool !!

The Longest Way 1.0 - one year walk/beard grow time lapse from Christoph Rehage on Vimeo.