วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันฝนตก 2

ฝนโปรยปราย คล้ายม่านน้ำตา อำลาเหมันตฤดู


เดือนปีผ่านผัน
คืนวันคล้อยเคลื่อน
ลมหนาวเยี่ยมเยือน
ลางเลือนเปลี่ยนไป

คืนฟ้าสดใส
จิตใจเบิกบาน
ไม่ช้าไม่นาน
เมฆผ่านฝนโปรย

ใจคนจะเปรียบเปรย
ดังลมเลยเคยพัดผ่าน
เปลี่ยนแปลงฤดูกาล
จากรุ่มร้อนเป็นเยือกเย็น


ลมเอยหรือจิตเอย
เจ้าไม่เคยจะหยุดนิ่ง
เป็นจริงเหนือความจริง
สิ่งสรรพล้วนอนิจจัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น