วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

Geospatial Revolution boardcasting EP1

Geospatial Revolution / Episode One from Penn State Public Broadcasting on Vimeo.

Mostly I've been talking about GEOGRAPHY
หลายปีมานี้ส่วนใหญ่ ผมส่งเมล์ในเรื่อง Geography มากที่ สุด ลองลงมาเรื่อง GIS และ Map และพูดถึง Cartography น้อยที่สุด..

:)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553