วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

จาก...... สู่.......

จากกลางคืนเข้าสู่วัน..
จากความฝันสู่ความจริง..
จากเคลื่อนไหวเป็นหยุดนิ่ง..
จากพึ่งพิงเป็นหยัดยืน...

จากร้อนแล้งเป็นชุ่มฉ่ำ
จากเมฆดำสู่เม็ดฝน
จากยากเย็นเป็นทุกข์ทน
เป็นเหตุผลเป็นสัจธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น