วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Location and its aspect on google map

This small web application I've developed to depict summarily about location and its aspect of points that users click on the map. Just click on any locations on the map to get the elevation of those points. The + mark shown on the map represents the aspect information of the area along the vertical (red line) and horizontal line (blue). click here: North-South-West-East Aspect.


---------------------------

ทดลองใช้ข้อมูลความสูงของพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้ได้ภาพของพื้นที่โดยรอบ (ของจุดที่คลิก) โดยคร่าวๆ

เมื่อคลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการ ให้ดูว่าในแนวเหนือใต้ และออกตก พื้นที่ลาดเทอย่างไร ในระยะที่ห่างออกไปจากจุดนั้นๆ ประมาณ 1 กิโลเมตร

ตำแหน่งนั้นๆ สามารถเป็น
1. ราบเรียบ
2. ลาดเทลง
3 ลาดขึ้น
4. เป็นแอ่ง
5. เป็นเนิน

Click : North-South-West-East Aspect.


วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วม 17 ตุลา VS. 12 ตุลา

พื้นที่น้ำท่วมขยายตัวภายในระยะเวลา 5 วันcredit: ข้อมูลน้ำท่วมวันที่ 12 และ 17 ตุลาคม 2554 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
** ข้อพึงใช้: ข้อมูลแปลจากภาพดาวเทียม และผ่านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ควรใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ด้วย..

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วมแต่ละอำเภอ 12 ตุลาคม 2554

ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วมแต่ละอำเภอ (ข้อมูลน้ำท่วมวันที่ 12 ตุลาคม 2554)
พื้นที่ภาคกลาง (ภาพข้อมูลดาวเทียมไม่ครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด ดังนั้นบางอำเภอจึงไม่ถูกแสดงผล)
credit: ข้อมูลน้ำท่วมวันที่ 12 ตุลาคม 2554 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
**ข้อมูลแปลจากภาพดาวเทียม และผ่านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ควรใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ด้วย..

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Flood Point Thailand

น้ำท่วมบ้านเมืองเราปีนี้หนักหนาจริง ....
Click: FloodPoint Thailand

ตรวจสอบตำแหน่งโดยการพิมพ์ที่อยู่ หรือ พิกัด หรือจุดสำคัญ เช่น มหา่วิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ลงในช่องกรอก เพื่อค้นหาตำแหน่ง ที่ใกล้เคียงหรือจะดับเบิลคลิกบนแผนที่เพื่อค้นหาอย่างละเอียด


แถวนี้น้ำท่วมทุกปี


เพิ่มข้อมูลทางหลวงที่น้ำท่วมผ่านไม่ได้ และพื้นที่น้ำท่วม 22 ก.ย. - 6 ต.ค. 2554Click: FloodPoint Thailand