วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

5 themes, 10 key concepts and 4 traditions for Geography
5 themes หลักของภูมิศาสตร์ + 10 key concepts + 4 traditions ในการศึกษาภูมิศาสตร์

themes in Geography
ความสัมพันธ์ของ theme หรือ key หลักของภูมิศาสตร์ในพื้นที่

เมื่อเริ่มศึกษาปรากฏการณ์ สถานการณ์ใด ๆ ภูมิศาสตร์มักจะคำนึงถึงความสัมพันธ์ของ space, time, location, place, region, flow&movement และ hierarchy of scale

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

online profile tool
เครื่องมือที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง ในการศึกษาภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน
http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/