วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

โลก..เลื่อนลอย...งดงาม
ที่เป็นอยู่คือโลกที่เลื่อนลอย
ใจเสื่อมถอยผู้คนก็เสื่อมตาม
วาดหวังไว้อย่าคอยแต่ไถ่ถาม
จงติดตามก่อร่างแล้วสร้างเอง..

ที่เป็นอยู่คือโลกที่งดงาม
จะเสื่อมทรามโศกสลดหรือถดถอย
ยังมีฟ้ามีน้ำมีรุ้งคอย
มีดงดอยปลอบโลกประโลมใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น