วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ รู้ทัน ดับไป

เกิด..ขึ้นมา ในโลก ที่วกวน
ตั้งอยู่..บน ความสุขเศร้า และสับสน
รู้..ทุกข์โศก รู้โลก ละตัวตน
ดับ..เหตุผล สลายสิ้น ทั้งเกิดตาย


- Posted using BlogPress from my iPad

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น