วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Second Day Topics in Where 2.0 Conference

Alex "Sandy" Pentland (MIT and Sense Networks)

Steven Lee (Google, Inc.), Lior Ron (Google, Inc. )


Danny Sullivan (Search Engine Land), Tyler Bell (Yahoo! Inc.), Michael Halbherr (Nokia), Marc Prioleau (CloudMade), Mark Law (MapQuest)

Bruce Hall (Velodyne Acoustics, Inc.), Rick Yoder (Velodyne Lidar)

Raven Zachary (raven.me), Mok Oh (EveryScape Inc.), Will Carter (Nokia Research Center Hollywood), Ori Inbar (Pookatak Games Inc), Anthony Fassero (earthmine, inc)
Moderated by: Christopher Osborne

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น