วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แผนที่ความสุข จังหวัดอุตรดิตถ์


แผนที่ความสุข จังหวัดอุตรดิตถ์

เก็บข้อมูลตัวอย่างจาก ชาวบ้านโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ดัดแปลงจาก HPI (Happy Planet Index) คะแนนที่ได้นำมาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแผนที่ความสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

พบว่า
ตำบลที่มีความสุขน้อย 3 ลำดับ ได้แก่
- ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
- ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
- ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน

ส่วนตำบลที่มีความสุขมาก 3 ลำดับ ได้แก่
- ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด
- ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง
- ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด

เมื่อสรุปเป็นระดับอำเภอ ได้ดังแผนภูมินี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้