วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Location and its aspect on google map

This small web application I've developed to depict summarily about location and its aspect of points that users click on the map. Just click on any locations on the map to get the elevation of those points. The + mark shown on the map represents the aspect information of the area along the vertical (red line) and horizontal line (blue). click here: North-South-West-East Aspect.


---------------------------

ทดลองใช้ข้อมูลความสูงของพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้ได้ภาพของพื้นที่โดยรอบ (ของจุดที่คลิก) โดยคร่าวๆ

เมื่อคลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการ ให้ดูว่าในแนวเหนือใต้ และออกตก พื้นที่ลาดเทอย่างไร ในระยะที่ห่างออกไปจากจุดนั้นๆ ประมาณ 1 กิโลเมตร

ตำแหน่งนั้นๆ สามารถเป็น
1. ราบเรียบ
2. ลาดเทลง
3 ลาดขึ้น
4. เป็นแอ่ง
5. เป็นเนิน

Click : North-South-West-East Aspect.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น