วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วม 17 ตุลา VS. 12 ตุลา

พื้นที่น้ำท่วมขยายตัวภายในระยะเวลา 5 วันcredit: ข้อมูลน้ำท่วมวันที่ 12 และ 17 ตุลาคม 2554 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
** ข้อพึงใช้: ข้อมูลแปลจากภาพดาวเทียม และผ่านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ควรใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ด้วย..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น