วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วมแต่ละอำเภอ 12 ตุลาคม 2554

ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วมแต่ละอำเภอ (ข้อมูลน้ำท่วมวันที่ 12 ตุลาคม 2554)
พื้นที่ภาคกลาง (ภาพข้อมูลดาวเทียมไม่ครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด ดังนั้นบางอำเภอจึงไม่ถูกแสดงผล)
credit: ข้อมูลน้ำท่วมวันที่ 12 ตุลาคม 2554 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
**ข้อมูลแปลจากภาพดาวเทียม และผ่านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ควรใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ด้วย..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น