วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

NU Dormitory Finding System


ระบบแผนที่ช่วยตัดสินใจเลือกหอพัก 

เลือกเงื่อนไขในการค้นหาอย่างน้อย 1 เงื่อนไข เพื่อเลือกหอพักตามเงื่อนไขที่กำหนด สร้างโดยใช้เครื่อง มือ google map API , PostgreSQL/PostGIS โดยข้อมูลตำแหน่งหอพักกว่า 600 หอพักในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย
Click -- Dormitory Searchไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น