วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ในความมืดมิด

@มองผ่าน ในความ มืดมิด
ความคิด วนไป หลายรอบ
ล่องลอย จนสุด ปลายขอบ
มิอาจ ปลุกปลอบ ใจกาย@

@มืดมิด คืนค่ำ รัตติกาล
ยาวนาน ดังไร้ ที่สิ้นสุด
ปล่อยใจ ล่องไป เกินยื้อยุด
ลอยหลุด ลับไป จนเลือนลาง@

3 มิ.ย. 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น