วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

ต่างมีหนทาง..

@ต่างคน ต่างมี หนทาง
เหินห่าง จนแทบ จางหาย
พลัดพราก จากลา ห่างกาย
เวียนว่าย ไปตาม สายทาง@

‎@เราพบ กันเพื่อ บอกลา
จากลา เพื่อพบ อีกหน
จะสุข จะเศร้า ทุกข์ทน
ต่างคน ต่างมี หนทาง@

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น