วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขัดแย้ง

ดิ้นรนในความเป็นธรรมดา
เฉื่อยชาในความรุ่มร้อน
เข้านอนในความอึกกระทึก
สำนึกในความลืมตัวตนขวนขวายในความเสื่อมถอย
เลื่อนลอยในความหนักแน่น
ทดแทนในความปวดร้าว
พร่างพราวในความมืดมน
- Posted using BlogPress from my iPad

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น