วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

tqf geog


การประชุมวันนี้ มีการนำเสนอ กรอบโดเมนแบบ5 3 และ 2 โดเมน ผู้เข้าประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวาง

แต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปอะไรเป็นชิ้นอันนเหมือนเคย แต่ก็มีความก้าวหน้า ในแง่ของเอกสารอยู่บ้าง

สาขายังคงเป็นความคิดเห็นที่ขัดแย้ง ผู้เข้าร่วมก็มาจากสาขาภูมิสารสนเทศไม่มากนัก

คำถามคือกรอบนี้มันจะเกิดขึ้นนได้จริงหรือ การประชุมครั้งนี้ทำให้เห็นว่า มีโอกาสก็จริง  แต่ก็มีโอกาสล่มเช่นเดียวกัน

จะอย่างไรก็ตามอย่างน้อยแนวทางที่เขียนไว้จะเป็นกรอบในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้กรอบโดเมนที่ทำมาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น