วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

Mostly I've been talking about GEOGRAPHY
หลายปีมานี้ส่วนใหญ่ ผมส่งเมล์ในเรื่อง Geography มากที่ สุด ลองลงมาเรื่อง GIS และ Map และพูดถึง Cartography น้อยที่สุด..

:)

1 ความคิดเห็น:

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้