วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

themes in Geography
ความสัมพันธ์ของ theme หรือ key หลักของภูมิศาสตร์ในพื้นที่

เมื่อเริ่มศึกษาปรากฏการณ์ สถานการณ์ใด ๆ ภูมิศาสตร์มักจะคำนึงถึงความสัมพันธ์ของ space, time, location, place, region, flow&movement และ hierarchy of scale

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น